دانلود مجموعه 750 کارت ویزیت حرفه ای [ لایه باز]+ ( قابل ویرایش) (گلچینی از بهترین ها) | با فرمت وکتور 🎨😵

https://bayanbox.ir/view/4381067931872591967/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84.jpg

حرفه ای طراحی کنید...

مجموعه بی نظیر 750 کارت ویزیت حرفه ای

با کیفیت عالی (برداری)

لایه باز با فرمت vector

قابل ویرایش آسان با برنامه Adobe illustrator

منتخبی از بین هزاران نمونه کارت ویزیت خارجی

حجم کامل: 2.80 گیگابایت (شامل 16 پارت)

480.000 تومان

با 80% تخفیف ویژه

96000 تومان

https://s19.picofile.com/file/8430981700/%D8%A8%D9%86%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif

لینک های دانلود پس از پرداخت، نمایش داده میشوند.

https://bayanbox.ir/view/3047533794460597805/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.gif

 xxx هر کدام از کارت های لایه باز این مجموعه، در همین سایت 9000 تومان به فروش می رسند.

 

👌 تمام طرح هایی که در این مجموعه قرار دارند را در یک نگاه ببینید!⬇⬇⬇

https://bayanbox.ir/view/8841628895542231850/1.-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5.jpg

https://bayanbox.ir/view/5063409789730938291/2.-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2.jpg

https://bayanbox.ir/view/4610146715223794479/3.-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%AF.jpg

https://bayanbox.ir/view/5036638880882908523/4.-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C.jpg

https://bayanbox.ir/view/4752511572776502054/5.-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.jpg

https://bayanbox.ir/view/4573102031925756342/6.-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg

https://bayanbox.ir/view/1352066631424427380/7.-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpg

https://bayanbox.ir/view/6859761448080277014/8.-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C.jpg

https://bayanbox.ir/view/113494837207735492/9.-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7.jpg

https://bayanbox.ir/view/7978415971062314213/10.-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA.jpg

https://bayanbox.ir/view/4422410742063370062/11.-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA.jpg

https://bayanbox.ir/view/3462225763285618788/12.-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85.jpg

https://bayanbox.ir/view/7531307540540900718/13.-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.jpg

https://bayanbox.ir/view/1704411223327757179/14.-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%85.jpg

https://bayanbox.ir/view/7514575536918741858/15.-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.jpg

https://bayanbox.ir/view/1171679081359928953/16.-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA.jpg

 

 

Designed By irjozveh Copyright © 2020